Polskie Centrum
Aluminium
32-050 Skawina
ul. Pi≥sudskiego 19
tel. (12) 276-40-88
fax (12) 276-47-76