Nasz adres:

Stowarzyszenie „Polskie Centrum Aluminium”
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 19

Telefon: +48 12 277 88 32
Telefax: +48 12 276 47 76

e-mail: dr inż. Andrzej Kłyszewski prof. IMN - Prezes Zarządu

www.pca.org.pl